i n n e

Description

Folder zawiera projekty posterów, wizytówek, plakatów wykonywanych w ramach innych przedsięwzięć niż projekty zagospodarowania terenów. Wszystkie wykonane zostały za pomocą programów graficznych głównie Photoshop i są pomysłem wyłącznie autorki.