Projekt rewitalizacji plantów miejskich w Lwówku Śląskim

Description

Prezentowane plansze to mniejsza część pracy dyplomowej magisterskiej, której pełen tytuł brzmi “Projekt ponownego zagospodarowania zespołu zieleni wokół starego miasta w Lwówku Śląskim”. Projekt powstał z myślą podniesienia możliwości turystycznych miejscowości oraz zwiększenia jakości życia mieszkańców. Zakłada ekspozycję murów miejskich, adaptacje jednej z bastei na centrum kulturalne i otwarty teatr oraz zwiększenie walorów wizualnych i przyrodniczych tego miejsca. Ponadto wprowadzono do projektu obszary o zróżnicowanych funkcjach tak aby program użytkowy plant był skierowany dla różnego typu odbiorcy